skyjackpng.png

במות מספריים

במות המספריים החשמליות של Skyjack

מוכרות כמובילות בתעשייה 

במות המספריים החשמליות 

אידיאליות לעבודות  בתוך מבנה,

בעיקר כאשר הדיוק  בתנועה סביב חומר רגיש הוא קריטי.

1.jpg

TM12

5.7 m

782 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

0.37 m

1.4 m

227 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

3.7 m

0.76 m

1.36 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

SJ16

6.58 m

980 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

0

1.40 m

21 sec

4.0 km/h

1

227 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

4.75 m

0.46 m

0.78 m

1.37 m

0.69 m

0.86 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

SJ3219

7.62 m

1,170 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

0

1.68 m

25 sec

3.2 km/h

2

249 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

5.79 m

0.99 m

0.81 m

1.78 m

0.66 m

1.63 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

MX19

7.8 m

1406 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

0.15 m

1.6 m

227 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

5.8 m

0.75 m

1.59 m

0.72 m

2.46 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

GS2668RT

9.92 m

2891 kg

דיזל

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

567 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

7.92 m

1.55 m

2.51 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

X26

10 m

2153 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

340 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

8 m

1.22 m

2.34 m

1.17 m

2.21 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

X32

12 m

2466 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

340 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

10 m

1.22 m

2.34 m

1.17 m

2.21 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

XRT33

12.1 m

3706 kg

דיזל

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

454 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

10.1 m

1.77 m

2.69 m

1.5 m

2.34 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

SJ4740

13.8 m

3393 kg

חשמלי

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

0.54 m

2.58 m

71 sec

3.2 km/h

2

227 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

12.0 m

1.37 m

1.19 m

2.40 m

1.06 m

2.19 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

LX41

14.3 m

5148 kg

דיזל

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

680 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

12.34 m

2.34 m

4.06 m

1.75

3.65

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

SJ9250

17.07 m

6,895 kg

דיזל

גובה מקסימלי לעבודה

משקל עצמי

מערכת הפעלה

5.33 m

7.65 m

67 sec

3.2 km/h

5

680 kg

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

15.24 m

2.01 m

2.34 m

4.47 m

1.88 m

4.27 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה