מלון השרון

מלון השרון

2018

הרצליה

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

סוג העבודה :

סוג העבודה :

רשתות הגנה, פיגומי זקיפים, פיגומי אלומיניום, פיגומים תלויים

מוצרים:

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG

מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook