top of page

השופטים

א.דורי

2011

אבן גבירול 39, תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

במגדל מגורים יוקרתי זה מורכב מתקן קבע לתחזוקה במרכז הגג

מתקן הניקוי מורכב מזרוע באורך של 22 מטר המכסה את כל מעטפת המגדל.

מערכת התקרבות החודרת מתחת למרפסות לעומק עד 5 מטר

במגדל זה נעשה שימוש רב בקורת הנפה, המיועדת להרים ריהוט גדול שלא ניכנס במעלית כגון פסלים, בריכת ג'יקוזי ואפילו פסנתר עד למשקל של 1,000 ק"ג

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page