top of page

החזון בת-ים

קבוצת רכישה

2016

יוחנן הסנדלר

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות מגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

במגדל מגורים יוקרתי זה מורכב מתקן קבע לתחזוקה במרכז הגג

מתקן הניקוי מורכב מזרוע באורך של 23 מטר המכסה את כל מעטפת המגדל.

מערכת התקרבות מסוג פנטוגרף לעומק של 3.5 מטר

צללית המתקן בגובה של 3 מטר במצב חניה, כך שהמתקן מוסתר מתחת לגובה מעקה בגג

במגדל זה נעשה שימוש רב בקורת הנפה, המיועדת להרים ריהוט גדול שלא ניכנס במעלית כגון פסלים, בריכת ג'יקוזי ואפילו פסנתר עד למשקל של 650 ק"ג

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page