top of page

בסר בצמרת

א.דורי

2013

ניסים אלוני 3,5 , תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

מגדלי תאומים בנויים בשכונת יוקרה בתל אביב

מתקן הקבע לא מורכב במרכז הגג עקב אילוצים אדריכלים של הגג וזה מצריך אורך זרוע של 27 מטר.

עקב דרישת האדריכלים מתקן הקבע בעל יכולת הסתרה באמצעות מערכת הידראולית שמורידה את המתקן ב-3 מטר

עד היום זה המתקנים הכבדים ביותר בארץ בגלל מערכת התקרבות כבדה שחודרת עד 5 מטר וזרוע ארוכה, משקל כל מתקן 56 טון.

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page