top of page

קומברס

קומברס

2014

השזיף 4, רעננה

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

פתרון התחזוקה מורכב משילוב של פתרונות שונים:

הגג מחולק ל-2 קטעים הנפרדים בקיר בגובה כ-6 מטר, בכל חלק של הגג מותקנת מסילה בהיקף למתקן קבע קטן הנע על גביהן.

לטיפול באזורים השקועים תוכננו יחד עם אדריכלים שילוב של מסילות מונוראיל מאלומיניום בתחתית תקרות ובשילוב עם מעקה זכוכית במרפסות בולטות מקו החזית.

שילוב זה חסך עליות של מתקן גדול על הגג ושטח שקשה לקבל עקב ציוד רב של מערכות שונות.

במצב חניה המתקן מוריד את הזרועות כך שנשאר לבלות ב-1 מטר מעל המעקה

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page