top of page

פרישמן

א.דורי

2011

פרישמן 46, תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

מגדל מגורים יוקרתי השוכן בתל אביב מתוחזק באמצעות מתקן תחזוקה לא פשוט:

אורך זרוע המתקן מגיע כמעט ל-20 מטר במשקל של 28 טון

המתקן בעל מערכת התקרבות מסוג פנטוגרף המקרבת את המפעילים באזורים השקועים ב3.2 מטר מתחת למרפסות בולטות

במצב עבודה המתקן בולט ב-9 מטר מעל הגג בשביל להוציא את מערכת ההתקרבות הגדולה

במצב חנייה הזרועה הראשית יודעת להוריד את עצמה בעזרת בוכנות הידראולית וכך מסתירה את כל המתקן מתחת למעקה בגג (3 מטר)

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page