top of page

עזריאלי שרונה

עזריאלי

2016

מנחם בגין 121, תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

צוות המומחים של סיג תעשיות יחד עם CoxGomylפיתח עבודה צמודה עם מגוון רחב של בעלי עניין

מערכת גישה ייחודית לחזית שתוכל לעמוד בכל הצרכים.

צרכי גישה תוך התגברות על האתגרים הכרוכים במהלך ההתקנה בגבוה

רמת הפונקציונליות ויכולת התמרון ניתנת על ידי 2 יחידות של BMU בתנוחות ניידות על מסילות במפלסים שונים בגג המגדל.

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page