top of page

מנורה

אלום עשת

2016

ברחוב ז'בוטינסקי 23 במתחם בורסת היהלומים ברמת גן

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

בהיקף הגג הותקן מתקן תחזוקה לחזיתות המגדל הנע על גבי מסילות פלדה

אורך זרוע 7 מטר

כושר נסיעה בסל עבודה: 2 עובדים +ציוד

במקביל לסל יש מערכת נוספת הנקראת כננת עזר המיועדת להחלפת זכוכיות עד ל- 550 ק"ג

עקב משטח חילוץ הקיים בגג למקרה חרום, מתקן התחזוקה מובנה עם מערכת הנמכת הצללית בעזרת בוכנה הידראולית למתן התקרבות של מסוק לחילוץ לגג

בנוסף בגג מותקנת מעלית להסתרת המתקן מתחת לגובה מעקה העליון לפי דרישת האדריכלים

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page