top of page

מגדל השחר

קבוצת רכישה

2016

אריאל שון 4 , גבעתיים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

בצומת של 3 ערים נבנה מגדל המשלב משרדים ומגורים

על גג המגדל מורכבים מסילות פלדה עליהם נוסע מתקן הקבע

המתקן בעל אורך זרוע קבוע של 13 מטר ושיטת ריסון ייחודית בשביל לעבור את המדרגה שנמצאת במרכז המגדל

המתקן מצויד במערכת הידראוליקה שמזקיפה את זרוע המתקן למתן גישה של הסל מחוץ למעקה הגג, מייד עם יציאה של הסל מחוץ לגג הזרוע הראשית יורדת למצב אופקי כך שלא תבלוט מעל ל-3 מטרים ממשטח הגג המשולב עם משטח חילוץ במקרה חירום.

במקביל לסל העבודה, יורד כבל נוסף מכננת עזר לעומס עבודה של 300 ק"ג לטובת החלפת זיגוג

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page