top of page

חברת חשמל חיפה

חברת החשמל

2004

נתיב האור, חיפה

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

תחזוקת חזיתות המגדל

סוג העבודה :

מתקן קבע

מוצרים:

מגדל משרדים מתוחזק על ידי 3 מתקני קבע בגג

2 מתקנים בקצוות המגדל מורכבים על עמוד בגובה כ- 10 מטר

מתקן שלישי נע על מסילות פלדה בשאר חזיתות המגדל

מגדלי תאומים בנויים בשכונת יוקרה בתל אביב

עם מתקנים אלו מבצעים תחזוקת איטום לקירות המסך, בדיקת קונסטרוקציה לשילוט וכמובן גם לניקיון החלונות

IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9366.JPG
bottom of page