top of page
זארגאס_edited.png

מארזים K-470

מגוון המוצרים של K 470

מציע מבחר יוצא דופן של 25 גדלים סטנדרטיים.

הקיבולת שלהם נעה בין 13 ליטר ועד 829 ליטר.

  • מכסה עם שתי רצועות צירים מפלדת אל חלד, אטום ומוקצף מסביב.

  • רמת יציבות גבוהה בעזרת שלוש  מסגרות פרופיל אלומיניום מרותכות.

  • ידיות ZARGES ארגונומיות ונוחות לתפעול.

  • מחברי הצמד: ניתן לאבטח עם נעילת תקע, הגנה מפני פריצה  (מקסימום עובי שאקל 6 מ"מ).

  • 25 גדלים סטנדרטיים, ניתן להזמין גם בהתאמה אישית (לפי בקשה).

  • מתכת עבה במיוחד בגודל 1.5 מ"מ לכל המארזים של K 470.

1.jpg
1.jpg

40835

משקל נשיאה מקסימלי

26 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

13

2.6 kg

400 mm × 300 mm × 180 mm

350 mm × 250 mm × 150 mm

1.jpg
1.jpg

40677

משקל נשיאה מקסימלי

58 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

26

3.1 kg

400 mm × 300 mm × 340 mm

350 mm × 250 mm × 310 mm

1.jpg
1.jpg

40810

משקל נשיאה מקסימלי

60 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

29

4.2 kg

600 mm × 400 mm × 180 mm

550 mm × 350 mm × 150 mm

1.jpg
1.jpg

40568

משקל נשיאה מקסימלי

65 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

42

4.8 kg

600 mm × 400 mm × 250 mm

550 mm × 350 mm × 220 mm

1.jpg
1.jpg

40678

משקל נשיאה מקסימלי

70 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

60

5 kg

600 mm × 400 mm × 340 mm

550 mm × 350 mm × 310 mm

1.jpg
1.jpg

40564

משקל נשיאה מקסימלי

75 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

73

5.3 kg

600 mm × 400 mm × 410 mm

550 mm × 350 mm × 380 mm

1.jpg
1.jpg

40849

משקל נשיאה מקסימלי

65 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

66

5.6 kg

600 mm × 600 mm × 250 mm

550 mm × 550 mm × 220 mm

1.jpg
1.jpg

40859

משקל נשיאה מקסימלי

75 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

115

6.6 kg

600 mm × 600 mm × 410 mm

550 mm × 550 mm × 380 mm

1.jpg
1.jpg

40836

משקל נשיאה מקסימלי

94 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

175

7.8 kg

600 mm × 600 mm × 610 mm

550 mm × 550 mm × 580 mm

1.jpg
1.jpg

40837

משקל נשיאה מקסימלי

70 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

116

6.5 kg

650 mm × 480 mm × 480 mm

600 mm × 430 mm × 450 mm

1.jpg
1.jpg

40839

משקל נשיאה מקסימלי

83 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

148

7.4 kg

650 mm × 610 mm × 470 mm

600 mm × 560 mm × 440 mm

1.jpg
1.jpg

40841

משקל נשיאה מקסימלי

71 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

121

6.9 kg

740 mm × 510 mm × 410 mm

690 mm × 460 mm × 380 mm

1.jpg
1.jpg

40842

משקל נשיאה מקסימלי

84 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

150

8 kg

740 mm × 690 mm × 370 mm

690 mm × 640 mm × 340 mm

1.jpg
1.jpg

40843

משקל נשיאה מקסימלי

100 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

190

8.6 kg

740 mm × 690 mm × 460 mm

690 mm × 640 mm × 430 mm

1.jpg
1.jpg

40565

משקל נשיאה מקסימלי

102 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

157

10 kg

800 mm × 600 mm × 410 mm

750 mm × 550 mm × 380 mm

1.jpg
1.jpg

40566

משקל נשיאה מקסימלי

126 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

239

12 kg

800 mm × 600 mm × 610 mm

750 mm × 550 mm × 580 mm

1.jpg
1.jpg

40844

משקל נשיאה מקסימלי

103 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

195

11.1 kg

830 mm × 530 mm × 550 mm

780 mm × 480 mm × 520 mm

1.jpg
1.jpg

40845

משקל נשיאה מקסימלי

93 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

173

11 kg

950 mm × 530 mm × 430 mm

900 mm × 480 mm × 400 mm

1.jpg
1.jpg

40846

משקל נשיאה מקסימלי

115 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

259

13.4 kg

950 mm × 690 mm × 480 mm

900 mm × 640 mm × 450 mm

1.jpg
1.jpg

40567

משקל נשיאה מקסימלי

65 kg

קיבולת ( ליטר)

משקל מארז

מידות חיצוניות

L x W x H

מידות פנימיות

L x W x H

162

10.9 kg

1.000 mm × 500 mm × 410 mm

950 mm × 450 mm × 380 mm

טבלת השוואה
Title
מידות פנימיות L x W x H
מידות חיצוניות L x W x H
משקל מקסימלי לנשיאה
תמונה
משקל
קיבולת (ליטר)
40835

350 mm × 250 mm × 150 mm

400 mm × 300 mm × 180 mm

26 kg

2.6 kg

13
40677

350 mm × 250 mm × 310 mm

400 mm × 300 mm × 340 mm

58 kg

3.1 kg

26
40810

550 mm × 350 mm × 150 mm

600 mm × 400 mm × 180 mm

60 kg

4.2 kg

29
40568

550 mm × 350 mm × 220 mm

600 mm × 400 mm × 250 mm

65 kg

4.8 kg

42
40678

550 mm × 350 mm × 310 mm

600 mm × 400 mm × 340 mm

70 kg

5 kg

60
40564

550 mm × 350 mm × 380 mm

600 mm × 400 mm × 410 mm

75 kg

5.3 kg

73
40849

550 mm × 550 mm × 220 mm

600 mm × 600 mm × 250 mm

65 kg

5.6 kg

66
40859

550 mm × 550 mm × 380 mm

600 mm × 600 mm × 410 mm

75 kg

6.6 kg

115
40836

550 mm × 550 mm × 580 mm

600 mm × 600 mm × 610 mm

94 kg

7.8 kg

175
40837

600 mm × 430 mm × 450 mm

650 mm × 480 mm × 480 mm

70 kg

6.5 kg

116
40839

600 mm × 560 mm × 440 mm

650 mm × 610 mm × 470 mm

83 kg

7.4 kg

148
40841

690 mm × 460 mm × 380 mm

740 mm × 510 mm × 410 mm

71 kg

6.9 kg

121
40842

690 mm × 640 mm × 340 mm

740 mm × 690 mm × 370 mm

84 kg

8 kg

150
40843

690 mm × 640 mm × 430 mm

740 mm × 690 mm × 460 mm

100 kg

8.6 kg

190
40565

750 mm × 550 mm × 380 mm

800 mm × 600 mm × 410 mm

102 kg

10 kg

157
40566

750 mm × 550 mm × 580 mm

800 mm × 600 mm × 610 mm

126 kg

12 kg

239
40844

780 mm × 480 mm × 520 mm

830 mm × 530 mm × 550 mm

103 kg

11.1 kg

195
40845

900 mm × 480 mm × 400 mm

950 mm × 530 mm × 430 mm

93 kg

11 kg

173
40846

900 mm × 640 mm × 450 mm

950 mm × 690 mm × 480 mm

115 kg

13.4 kg

259
40567

950 mm × 450 mm × 380 mm

1.000 mm × 500 mm × 410 mm

65 kg

10.9 kg

162
40847

1.150 mm × 350 mm × 150 mm

1.200 mm × 400 mm × 180 mm

50 kg

7.5 kg

60
40580

1.150 mm × 750 mm × 480 mm

1.200 mm × 800 mm × 510 mm

183 kg

20 kg

414
40848

1.350 mm × 400 mm × 220 mm

1.400 mm × 450 mm × 250 mm

65 kg

9.5 kg

119
40875

1.550 mm × 550 mm × 465 mm

1.600 mm × 600 mm × 495 mm

150 kg

25 kg

396
40876

1.650 mm × 750 mm × 670 mm

1.700 mm × 800 mm × 700 mm

200 kg

25 kg

829
bottom of page