במות זרוע

במות הזרוע של Skyjack

מציעות יכולות מיקום מדויקות

ויכולות הגעה וטווח  מהגבוהות בתעשייה.

רדיוס הפנייה הקטן ו"גרירת זנבות" מינימלית

מכשירים אותם לאידיאלים לתמרון באזורים מוגבלים.

1.jpg

AB38

13.5 m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

11.45 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

3550 kg

חשמלי

משקל עצמי

מערכת הפעלה

215 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

0.55 m

4.04 m

0.55 m

1.03 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

AB46RT

16 m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

14 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

6575 kg

דיזל

משקל עצמי

מערכת הפעלה

227 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

1 m

5.43 m

1 m

1.75 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

AB46E

16m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

14 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

6486 kg

חשמלי

משקל עצמי

מערכת הפעלה

227 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

1 m

5.43m

1 m

1.75 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

SJ51

17.58 m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

15.58 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

7316 kg

דיזל

משקל עצמי

מערכת הפעלה

227 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

0.76 m

7.25 m

0.76 m

1.83 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

LEGUAN

19m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

17 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

2660 kg

חשמלי

משקל עצמי

מערכת הפעלה

230 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

0.33 m

2.34 m

0.33 m

1.75 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

S60

20 m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

18 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

9525 kg

דיזל

משקל עצמי

מערכת הפעלה

227 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

0.76 m

8.33 m

0.76 m

0.91 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

S65

21.9 m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

19.9 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

10,069 kg

דיזל

משקל עצמי

מערכת הפעלה

227 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

0.91 m

9.45 m

0.91 m

0.76 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

1.jpg

S85

27.7 m

גובה מקסימלי לעבודה

רדיוס פנימי

רדיוס חיצוני

25.9 m

גובה מקסימלי פלטפורמה

גובה מינימלי פלטפורמה

17,191 kg

דיזל

משקל עצמי

מערכת הפעלה

227 kg

זמן פתיחה

מהירות נסיעה מקס'

מס' עובדים על הפלטפורמה

מקס' משקל בפלטפורמה

0.91 m

12.2 m

0.91 m

0.76 m

רוחב במה

אורך במה

רוחב פלטפורמת עבודה

אורך פלטפורמת עבודה

מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook