תחנת רכבת בנייני האומה

?

2210

ירושליים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

איטום פיר בתחנת רכבת

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

מוצרים:

תכנון, ייצור והתקנת פיגום תלוי

בהתאמה מיוחדת לפיר איוורור

הפיגום שימש לאיטום הפיר.

מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook