top of page

תחנת רכבת בנייני האומה

?

2210

ירושליים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

איטום פיר בתחנת רכבת

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

מוצרים:

תכנון, ייצור והתקנת פיגום תלוי

בהתאמה מיוחדת לפיר איוורור

הפיגום שימש לאיטום הפיר.

2.PNG
2.PNG
bottom of page