שער האריות

?

2205

ירושליים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

פירוק והרכבת אבני שער האריות

סוג העבודה :

  • פיגומי זקיפים

מוצרים:

מערכת פיגומי זקיפים ( חברת LAYHER )

אשר כללה קורות וכננות ושימשה קונסטרוקטיבית 

למען פירוק אבני השער והרכבתם מחדש לאחר חיזוק תשתית שער האריות

אבני השער שקלו כ 300 ק"ג

מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook