top of page

רוטשילד 1

?

2211

תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

התקנת חיפוי למבנה

סוג העבודה :

  • פיגומים תלויים  

  • פיגומי זקיפים  

  • פיגומי אלומיניום

  • מתקני קבע

  • פיגומי תורן

  • במות הרמה הידרואליות

מוצרים:

התקנת חיפוי למבנה באמצעות שילוב של פיגומים

תורן, תלויים, זקיפים, פיגומי אלומיניום, במות הרמה הידרואליות

בבניין זה סופק גם מתקן קבע לתחזוקת המגדל באופן שוטף.

2.PNG
2.PNG
bottom of page