top of page

קניון באר שבע

?

2204

באר שבע

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

עבודה משולבת על תקרה וריצפה בו זמנית

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

  • פיגומי זקיפים

  • מגדל מדרגות

מוצרים:

בניית פיגומי זקיפים (חברת LAYHER) מודולריים בתלייה,

תוכננו והותקנו על מנת לאפשר עבודה מורכבת ומשולבת

על התקרה והרצפה בו זמנית.

הגישה לפיגום נעשתה על ידי בנייה של מגדל מדרגות.

שינוע החומרים לפיגום נעשה על ידי פיגומי תורן

2.PNG
2.PNG
bottom of page