top of page

מחסן לוגיסטי

?

2202

מודיעין

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

בניית מרכז לוגיסטי בא.ת. מודיעין

סוג העבודה :

  • פיגומים תלויי  

  • פיגומי זקיפים  

  • במות הרמה

מוצרים:

פיגומים תלויים לחיפוי המחסן,

פיגומי זקיפים ובמות להתקנת מערכות

מגדל מדרגות בגובה 50 מטר לגג המחסן

ובניית גשר לכניסת הולכי רגל לאתר

2.PNG
2.PNG
bottom of page