top of page

מגדל פיקוח חדש - נתב"ג

?

2200

נתב"ג

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

עבודות חיפוי פח ואלומיניום

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

  • פיגומי אלומיניום

  • פיגומים תלויים

מוצרים:

כל סוגי הפיגומים הותאמו והותקנו בהתאמה לצורה הקשתית של תכנון המבנה,

ובכך אפשרו גישה נוחה ובטוחה לחזית המבנה.

נעשתה תוספת מיוחדת לפיגומים בכדי לספק גישה בכל נקודה בחזית המגדל,

גם במימד הרוחב וגם במימד העומק.

הפיגומים התלויים - בעלי מערכת השומרת על מרחק קבוע של הפיגום מהחזית.

בסיום עבודות החיפוי, חוברו פיגומי התורן בכדי לתת מענה לגגון העליון בראש המגדל.

2.PNG
2.PNG
bottom of page