top of page

מגדל נווה בת ים

2213

בת ים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

מבנה יצירתי בעל דרישה לפתרונות יצירתיים

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

  • פיגומים תלויים

  • סנפיר

מוצרים:

בהתאם למבנה האדריכלי הייחודי,

סופקו בפרויקט זה פתרונות יצירתיים,

ביניהם - סנפיר דקורטיבי המתנשא עד לגובה 160 מטר

2.PNG
2.PNG
bottom of page