מגדל השופטים

?

2203

תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

חיפוי אבן וקיר מסך מסביב להיקף הבניין

סוג העבודה :

  • פיגומים תלויי  

  • פיגומי זקיפים  

  • פיגומי אלומיניום

  • מתקני קבע

מוצרים:

הספקת אמצעים לעבודה בגובה לצורך התקנת חיפוי אבן

וקיר מסך סביב כל היקף הבניין

בנוסף סופק לבניין מתקן קבע

לצורך ניקוי ותחזוקה שוטפת של הבניין

מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook