מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook

מגדל השופטים

?

2203

תל אביב

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

חיפוי אבן וקיר מסך מסביב להיקף הבניין

סוג העבודה :

  • פיגומים תלויי  

  • פיגומי זקיפים  

  • פיגומי אלומיניום

  • מתקני קבע

מוצרים:

הספקת אמצעים לעבודה בגובה לצורך התקנת חיפוי אבן

וקיר מסך סביב כל היקף הבניין

בנוסף סופק לבניין מתקן קבע

לצורך ניקוי ותחזוקה שוטפת של הבניין