מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook

מגדל הבורסה

?

2207

רמת - גן

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

התקנת רשת הגנה בגובה 50 מטר

סוג העבודה :

  • רשתות הגנה

מוצרים:

התקנת רשתות הגנה למניעת נפילה

הרשתות הותקנו על ידי מומחי חברת סיג בתחתית קונסטרוקציית הפלדה

ואפשרו גישה בטוחה ותנועה חופשית

ללא כל אמצעי או מדרך נוסף בגובה 50 נטר