top of page

מגדל הבורסה

?

2207

רמת - גן

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

התקנת רשת הגנה בגובה 50 מטר

סוג העבודה :

  • רשתות הגנה

מוצרים:

התקנת רשתות הגנה למניעת נפילה

הרשתות הותקנו על ידי מומחי חברת סיג בתחתית קונסטרוקציית הפלדה

ואפשרו גישה בטוחה ותנועה חופשית

ללא כל אמצעי או מדרך נוסף בגובה 50 נטר

2.PNG
2.PNG
bottom of page