מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook

מגדל אמות - פלטינום

?

2208

גבעתיים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

ביצוע עבודות חיפוי היקפיות של המגדל

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

  • פיגומי זקיפים

  • פיגומים תלויים

מוצרים:

על מנת ל התמודד עם האתגרים האדריכליים של המגדל

נעשה שילוב של פיגומים תלויים, פיגומי אלומיניום (LAYHER)

ופיגומי תורן במפתח עד 17 מטר לתורן בודד

לביצוע עבודות חיפוי היקפיות של המגדל