מגדל אמות - פלטינום

?

2208

גבעתיים

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

ביצוע עבודות חיפוי היקפיות של המגדל

סוג העבודה :

  • פיגומי תורן 

  • פיגומי זקיפים

  • פיגומים תלויים

מוצרים:

על מנת ל התמודד עם האתגרים האדריכליים של המגדל

נעשה שילוב של פיגומים תלויים, פיגומי אלומיניום (LAYHER)

ופיגומי תורן במפתח עד 17 מטר לתורן בודד

לביצוע עבודות חיפוי היקפיות של המגדל

מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook