מעטפת מלאה לפרויקטים גדולים או מורכבים

©סיג תעשיות בע"מ, שדרות הדקלים 1 אזה"ת קדימה צורן, 6088*

  • Facebook

חברת חשמל - האנגר מודולרי

חברת חשמל

חדרה

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

בניית גג קל להגנה מפני תנאי מזג האוויר

סוג העבודה :

  • מערכת מודלארית

מוצרים:

תחנת הכח אורות רבין חדרה,

סופקה מערכת מודולארית שמאפשרת בניית גג קל בקלות ובמהירות

מטרת הגג הספקת הגנה מפני תנאי מזג אוויר קיצוניים

לשם ייצור חלקי הארובה.