top of page

חברת חשמל - האנגר מודולרי

חברת חשמל

חדרה

לקוח :

שנת ביצוע :

מיקום :

בניית גג קל להגנה מפני תנאי מזג האוויר

סוג העבודה :

  • מערכת מודלארית

מוצרים:

תחנת הכח אורות רבין חדרה,

סופקה מערכת מודולארית שמאפשרת בניית גג קל בקלות ובמהירות

מטרת הגג הספקת הגנה מפני תנאי מזג אוויר קיצוניים

לשם ייצור חלקי הארובה.

2.PNG
2.PNG
bottom of page