במות מורכבות משאית 

עד גובה עבודה של 90 מטר

LEARN MORE